Utleie og MarkedAdministrasjon


Ada Eyde Nielsen

PA for Ivar Tollefsen


Anders Tveter

Jurist/PA for Ivar Tollefsen


Arne Hurlen

HR og Samfunnskontakt


Arne Salveson

Administrerende Direktør


Ivar Tollefsen

Eier / Styreleder


Kim Øverland

Restaurant- og overnattingssjef


Thomas Hertzberg

Controller og Leder Kundeøkonomi


Vegard Furulund

Controller og innkjøpsansvarligCorporate Finance


Eirik Kristoffer Steinum

Analytiker


Erik Gullestad Glæsel

Leder - Corporate Finance


Martin Eggen Mogstad

Leder – Verdivurdering og analyse


Preben Føyn

AnalytikerEiendomsutvikling


Anita Leirvik North

Prosjektleder


Erik Bull-Hansen

Prosjektsjef


Henning Strand-Gjesdal

Prosjektutvikler


Kai Sjøvold

Utviklingsdirektør


Magnus Aune Hvam

Leder Eiendomsutvikling


Ulf Arvidsson

​ByggelederDrift og vedlikehold


Alexander Berg

Vedlikeholdsjef Leiligheter


Arild Aulibråten

Driftssjef Leilighet


Dragan Ilic

Teknisk eiendomsforvalter


Janne Skarnes Gregory

Renholdsleder


Jeanette Berg

Leder Kundesenter


Lena Kristiansen

Inn- og Utflyttsbooking


Robert Rygh

Driftssjef Eiendom


Sinisa Ilic

Inn- og Utflyttansvarlig


Tommy Thorsen

Teknisk sjefKundeøkonomi


Elzbieta Milun

Kundekonsulent


Joar Hugaas

Kundekonsulent


Katharina Tollefsen

Kundekonsulent


Margrethe Ekne

Jurist/KundekonsulentRegnskap/økonomi


Mathias Gaarde

Regnskapssjef


​May Irene Derrick Ljosåk​

Økonomidirektør