Utleie og MarkedAdministrasjon


Ada Eyde Nielsen

PA for Ivar Tollefsen


Anders Tveter

Jurist/PA for Ivar Tollefsen


Arne Hurlen

HR og Samfunnskontakt


Arne Salveson

Administrerende Direktør


Ivar Tollefsen

Eier / Styreleder


Kim Øverland

Restaurant- og overnattingssjef


Thomas Hertzberg

Controller og Leder Kundeøkonomi


Vegard Furulund

Controller og innkjøpsansvarligCorporate Finance


Eirik Kristoffer Steinum

Analytiker


Erik Gullestad Glæsel

Leder - Corporate Finance


Martin Eggen Mogstad

Leder – Verdivurdering og analyse


Preben Føyn

AnalytikerDrift og vedlikehold


Alexander Berg

Vedlikeholdsjef Leiligheter


Arild Aulibråten

Driftssjef Leilighet


Dragan Ilic

Teknisk eiendomsforvalter


Janne Skarnes Gregory

Renholdsleder


Jeanette Berg

Leder Kundesenter


Lena Kristiansen

Inn- og Utflyttsbooking


Robert Rygh

Driftssjef Eiendom


Sinisa Ilic

Inn- og Utflyttansvarlig


Tommy Thorsen

Teknisk sjefKundeøkonomi


Elzbieta Milun

Kundekonsulent


Joar Hugaas

Kundekonsulent


Katharina Tollefsen

Kundekonsulent


Margrethe Ekne

Jurist/KundekonsulentRegnskap/økonomi


Mathias Gaarde

Regnskapssjef


​May Irene Derrick Ljosåk​

Økonomidirektør