Kundesenter


Kundesenteret er åpent mandag til fredag, kl. 08.00 – kl. 17.00. Sommertider: 08.00 – 16.00 | Tlf: 23 29 20 00 
Ønsker du svar på et generelt spørsmål, sjekk om du finner det i vår FAQ nedenfor.
Gjelder det andre henvendelser, benytt kontaktskjemaet nederst for rask behandling.

For akutte situasjoner (vannlekkasje m.m.) har vi bemannet vakttelefon, tlf.: 480 60 200, utenom ordinære åpningstider.

Utleie

Er opptak i husstanden tillatt?

Ja, det er noen personer leietaker har rett til å ta opp i sin husstand. Slike personer er leietakerens ektefelle eller samboer, leietakerens egne eller ektefellens eller samboerens slektninger i rett opp- eller nedstigende linje og fosterbarn. Hvis leietaker ønsker å ha andre personer i sin husstand krever det godkjenning fra utleier. Hvis leietaker misligholder regelen i husleieloven om opptak i husstand kan oppsigelse eller heving av leieavtalen være aktuelt hvis relevante vilkår er oppfylt. Utleier skal alltid ha informasjon om eventuelt opptak i husstand, slik at beboer føres inn i leieforholdet.

Er strøm inkludert i leien?

Nei, strøm er ikke inkludert i leien, men betales av den enkelte leietaker selv.

Har vi lov til å fremleie leiligheten?

Nei, dette er ikke tillatt uten utleier sin skriftlige aksept. En fremleietaker vil bli vurdert som alle andre nye leietakere, med referansesjekk og dokumentasjon for arbeid/studier.

Hva betyr det at leietakerne er solidarisk ansvarlig for leieavtalen?

Solidarisk ansvarlig er man hvis flere leietakere har signert samme leieavtale. Dette betyr at utleier kan velge hvem av leietakerne man ønsker å rette et eventuelt krav mot, såfremt kravet er relevant for leieforholdet og leietakerne. Ansvarsfordelingen mellom leietakerne (for eksempel én eller flere leietakeres regresskrav mot de øvrige leietakerne) er en sak mellom leietakerne.

Hvilken tv-leverandør er det i min leilighet?

I Oslo er Get tv-leverandør for våre leiligheter, se www.get.no. Leier du i en av våre leiligheter utenfor Oslo, kan du få informasjon om hvilken tv-leverandør det er ved å kontakte oss via kontaktskjema under.

Hvor bestiller jeg parkeringsplass?

Det gjøres ved å kontakte Park Nordic på www.parknordic.no eller tlf. 21 42 20 00

Hvordan foregår innflyttingsprosessen?

Etter at leiekontrakt er undertegnet, vil vi avtale tidspunkt for gjennomgang i leiligheten du skal leie. Vi har egne ansatte som er ansvarlig for innflytt, så normalt er det ikke utleier du møter.  Takk for at du møter presis, da det er mange som normalt skal flytte inn på samme dag. Ved innflytt går vi igjennom leiligheten, og fyller ut en innflyttingsprotokoll. Om alt er i orden, vil du få 2 sett nøkler til leiligheten. Etter dette har leietaker 14 dagers frist til å melde eventuelle feil og mangler ved leiligheten som påhviler utleier å utbedre. Husk at depositum/garanti må være etablert, og første husleie være innbetalt, for at innflytt kan gjennomføres/nøkler utleveres.

Jeg leier hos dere i dag, men trenger nå større plass. Kan jeg bytte leilighet internt hos dere?

Noe av det fine med å leie hos oss, er at vi har leiligheter i alle størrelser som kan passe til livets ulike faser.  Vi setter pris på at du kontakter oss i god tid ved ønske om bytte av leilighet, slik at vi kan finne rett ny leilighet. Leie av ny leilighet er å anse som nytt leieforhold, og du vil måtte si opp leieforholdet skriftlig med 3 måneders oppsigelsestid. Videre vil vi gjennomføre en utflyttsjekk av nåværende leilighet. Om alt er i orden, vil vi skrive ny leiekontrakt på ny leilighet med ny bindingstid og markedstilpasset husleie. Ved høyere husleie vil vi og måtte kreve høyere innbetalt depositum eller leiegaranti.

Jeg ønsker å avslutte leieforholdet, hvordan går jeg frem?

Våre leiekontrakter har bindingstid og oppsigelsestid. Sjekk leiekontrakten din under punkt 11. «Oppsigelse» for å se hva som gjelder for ditt leieforhold. Leietaker kan ikke si opp kontrakten slik at den opphører i november eller desember. Om du har bodd i leiligheten lenger enn din bindingstid, kan du sende en skriftlig oppsigelse til oss. Oppsigelsestiden er 3 måneder etter mottatt oppsigelse, regnet til månedsskifte.

Hvor kan jeg sende en klage?

Klage sendes skriftlig via vårt kontaktskjema under. Husk å skrive utfyllende hva saken gjelder, slik at vi kan håndtere det på best mulig måte.

Ny leietaker

Er dyrehold tillatt?

Dyrehold er i utgangspunktet ikke tillatt. Forbudet gjelder alle typer dyr. Eventuell fravikelse fra dette skal alltid avtales med utleier.

Hva betyr det at leiligheten er utleid som den er (“as is”)?

Dette betyr at leiligheten leies og overtas som den er ved visning. Leiligheten overtas ryddig og rengjort, om ikke annet er avtalt. Vi råder alle til å befare leiligheten før man signerer leiekontrakt.

Hva er minste leietid?

Våre leiekontrakter har bindingstid og oppsigelsestid. Sjekk leiekontrakten din under punkt 11. «Oppsigelse» for å se hva som gjelder for ditt leieforhold. Leietaker kan ikke si opp kontrakten slik at den opphører i november eller desember. Om du har bodd i leiligheten lenger enn din bindingstid, kan du sende en skriftlig oppsigelse til oss. Oppsigelsestiden er 3 måneder etter mottatt oppsigelse, regnet til månedsskifte.

Hva betyr det at leieavtalen er tidsbestemt?

En tidsbestemt leieavtale er en avtale som løper fra en bestemt dato til en bestemt dato. Når den forhåndsbestemte tid er ute plikter leietaker å flytte uten oppsigelse. Minstetid for leie av leiligheter er 3 år. Husk at vi og har møblerte leiligheter som kan leies for bare kortere periode, om du heller trenger det.

Hva er forskjellen på møblerte og umøblerte leiligheter?

Møblerte leiligheter er fullt utstyrte leiligheter med alt du trenger som møbler, hvitevarer og kjøkkenutstyr. Disse leilighetene leies ut på korttidskontrakter. Umøblerte leiligheter overtas uten møbler og hvitevarer, og leies ut på langtidskontrakter (3 år).

Hva skal til for å leie hos Fredensborg?

Vi ønsker alle leietakere velkomne hos oss, men har noen krav du må tilfredsstille. Vi krever at du er myndig. Du må også ha norsk fødselsnummer eller D-nummer for å kunne være leietaker, fordi det kreves ved etablering av leiegaranti eller depositumskonto i banken. Vi foretar en vurdering av den enkelte boligsøkers økonomi. Det er fint om du kan legge ved eventuelle attester på tidligere problemfrie leieforhold samt eventuell bekreftelse på at du er i fast arbeid eller er student.

Jeg trenger leilighet raskt, har dere det?

Vi har alltid leiligheter som er klare for innflytting, og vil kunne skaffe dette raskt. Imidlertid anbefaler vi at du ser på den aktuelle leiligheten først. Videre vil vi gjennomføre kvalitetssikring av deg som leietaker med referansesjekk og bekreftelse på arbeid/student. Etter det må første husleie være innbetalt samt depositum eller leiegaranti være etablert. Det vil derfor ta noen dager fra første kontakt til mulig innflytting, men vi er temmelig sikre på at vi er raskest i Norge i denne prosessen.

Er Internett inkludert i husleien?

De fleste av våre leiligheter har Internett på 5/5 Mbps inkludert i husleien. Om man ønsker høyere hastighet er dette noe leietaker bestiller og betaler for selv. De fleste av våre leiligheter er tilknyttet Get – se www.get.no for mer informasjon eller ring tlf. 02123.

Er det tv-uttak i alle leiligheter?

Ja, det er tv-uttak i våre leiligheter. Kabel-TV abonnement er inkludert i husleien for de fleste leilighetene våre – samt fordelaktige priser på utvidelse til digitale TV-pakker. Utvidelse av pakker samt NRK lisens betaler leietaker for selv. De fleste av våre leiligheter er tilknyttet Get – se www.get.no for mer informasjon eller ring tlf. 02123.

Drift

Avtrekksviften min er tett, kan dere fikse det?

Dette er noe leietaker selv må ordne. Avtrekksviften er antagelig full av fett, hvis den er tett. Inne i kjøkkenviften er det et filter, som kan tas ut. Filteret kan vaskes for hånd eller i oppvaskmaskin. For hånd bruker du varmt vann med Zalo, og gjerne tilsatt litt salmiakk. Det er viktig å skylle viften ren og tørke delene. Viften utvendig kan våtrengjøres med en mikrofiberklut fuktet med kaldt vann. Tørk viften utvendig tørr med tørkepapir eller en helt tørr klut. Se våre selvhjelpsvideoer for veiledning.

Det trekker kaldt fra vinduene, kan dere fikse det?

Våre eiendommer har ulike byggeår og vinduer fra ulike tidsepoker. Noe trekk fra vinduer må påregnes, for å unngå helt tette leiligheter. Dette er vanlig i eldre bygårder. Om det er et vedvarende problem kan du kontakte oss via skjema under, så vil vi vurdere omfanget og avtale en befaring. Normalt vil man kunne etterkitte vinduene, og dermed redusere trekk. Å bytte vindu gjøres sjelden enkeltvis, men avgjøres for eiendommen som helhet.

Det renner vann i toalettet hele tiden, kan dere komme og se på det?

Dette vil vi gjerne komme og se på. Kontakt oss via skjema under, hvor du forteller oss om hvilken leilighet det gjelder og hvor lenge det har rent vann. Vi avtaler deretter tid for å se nærmere på dette.

Hva er 1. gangs sjekk?

Når det er 3-6 måneder til utløp av leiekontrakten, vil vi ta kontakt med deg for en 1. gangs sjekk. Vi tar en befaring i leiligheten, hvor vi kontrollerer at vedlikeholdsplikten er ivaretatt av deg som leietaker. Dette dokumenterer vi med bilder. Om du ønsker å fortsette leieforholdet med oss, forutsetter dette at vedlikeholdsplikten er ivaretatt, og at alle økonomiske forpliktelser ovenfor oss er ajour.

Hva gjør jeg hvis jeg har vannlekkasje?

Hvis du har vannlekkasje vil vi høre fra deg så raskt som mulig. På hverdager ringer du oss på tlf. 23 29 20 00, og i helger og kvelder ringer du vår vakttelefon på 480 60 200.

Hva gjør jeg når jeg tror det er insekter eller skadedyr i leiligheten?

Insekter/skadedyr kan være harmløse, noen er plagsomme og andre er direkte skadedyr. www.anticimex.no er en nettside med informasjon om hva du kan gjøre, og hvordan du kan identifisere skadedyr. Dersom du mistenker at det er skadedyr i din leilighet, ta umiddelbart kontakt med vårt kundesenter.

Hvordan skal leiligheten se ut ved tilbakelevering?

Leiligheten skal se ut på samme måte som når du flyttet inn i leiligheten. Informasjon om dette er gitt i leiekontrakten, og ved informasjonsskriv. Fordi det er viktig for begge parter at leiligheten tilbakeleveres i kontraktsmessig stand, tar vi kontakt med deg i god tid før utflytt for gjennomgang av leiligheten. Slik vil vi kunne påpeke våre forventninger ved tilbakelevering, og du vil få rikelig tid til å få eventuelle anmerkninger utført. Ved utflytt vil vi ta en ny befaring i leiligheten, for å kvalitetssikre at leiligheten tilbakeleveres i kontraktsmessig stand.

Jeg har mistet nøkkelen. Hvordan får jeg ny?

Nøkkelbestillinger gjøres ved å kontakte oss på kontaktskjema under. Merk deg at det medfører gebyr for bestilling av nye nøkler, der gebyrets størrelse er avhengig av om det er nøkkel til leiligheten (p.t kr. 390,-) eller til hovedinngangsdøren/systemnøkkel (p.t kr. 640,-).

En av hvitevarene mine fungerer ikke, kan dere komme og fikse det?

Vedlikehold av hvitevarer i leiligheten er leietagers ansvar. Om det sto hvitevarer i leiligheten når du overtok leiligheten, er det fra overtagelse leietakers ansvar å vedlikeholde og eventuelt bytte ut hvitevarer. Har du spørsmål rundt dette, kan du kontakte oss via kontaktskjema under.

Sluket mitt er tett, hva gjør jeg?

Hvis sluket er tett i leiligheten, er det du som leietaker som er ansvarlig for å rense det. Rens av sluk må gjøres jevnlig for å unngå vannskader. Rens av sluk i dusj gjøres ved å løfte risten vekk fra sluket, ta på hansker og fjern hår og såperester som befinner seg i vannlåsen. Har du spørsmål rundt dette, kan du se på våre selvhjelpsvideoer eller kontakte oss via kontaktskjema under.

Økonomi

Når blir depositum frigjort?

Dersom alt er i orden ved utflytt fra leieforholdet, frigjøres depositum så snart som mulig etter utflytt. For at alt skal være i orden må du være ajour med husleie, samt ivaretatt vedlikeholdsplikten under leieforholdet. Skulle ikke alt være i orden, vil vi vi kreve vårt tilgodehavende utbetalt fra depositumsbeløpet. Dette fordrer din aksept. Om vi ikke kommer til enighet, overføres saken til Husleietvistutvalget (HTU).

Hva er depositum? Kan utleier disponere disse pengene?

Depositum er en type sikkerhetsstillelse som sikkerhet for skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Informasjon om depositum er nevnt i leieavtalen og husleieloven. Depositum står i leieperioden på sperret konto, og kan kun disponeres etter samtykke fra begge parter.

Hva er leiegaranti?

Garanti er en sikkerhetsstillelse til sikkerhet for krav på skyldig leie, skader på husrommet, utgifter ved fravikelse og for andre krav som reiser seg av leieavtalen. Informasjon om garanti er nevnt i leieavtalen og garantidokumentene fra garantiselskapet. Garanti er ikke det samme som forsikring.

Hva er indeksregulering?

Indeksregulering er justering av leien i henhold til husleielovens § 4-2 og § 4-3. Indeksregulering skjer hver 12. måned. Utgangspunktet for reguleringen er den konsumprisindeksen som forelå en måned før leieforholdets begynnelse. Informasjon om og utvikling i konsumprisindeks finner man på www.ssb.no.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler i tide?

Husleie skal betales den 1. hver måned. Hvis du ikke betaler i tide vil det påløpe renter hver dag etter det. Den 4. hver måned sender vi purring på ikke betalt husleie. Om det fortsatt ikke er betalt innen den 20. sendes saken til namsmannen, som kan beramme utkastelse. Det er derfor alltid best å betale i tide.

Hvorfor må jeg ha depositum i Danske Bank?

Det er krav om at depositum skal være stilt i samme bank som husleie innbetales på. Derfor må depositum opprettes i Danske Bank.

Jeg har depositum, men ønsker heller leiegaranti. Lar det seg gjøre?

Ved en fornyelse kan det la seg gjøre, dersom du tilfredsstiller de krav som blir satt for å kunne tegne leiegaranti. I et løpende leieforhold er det p.t ikke åpnet for å endre fra depositum til leiegaranti.

Må jeg bruke KID nummer ved innbetaling av husleie?

Vi ber om at alle bruker KID nummer som står oppført på fakturaen, slik at vi enklere kan registrere innbetalingen. Hvis du unnlater KID nummer, og ikke oppgir annen referanse som navn, adresse og leilighetsnummer, mobilnummer e.l., kan det medføre rentegebyr, selv om fakturaen er betalt i rett tid, da vi er avhengig av å få bekreftet hvem det er som har betalt fakturaen.

Skal jeg sende kvittering for innbetalt depositum og 1. gangs husleie?

Det er ikke nødvendig å sende kvittering for dette. Vi kontrollerer alle innbetalinger. Husk at husleie skal være registrert på vår konto for at innbetaling ansees som skjedd. Det er derfor lurt å innbetale i god tid før du skal overta en leilighet.

Vi blir forsinket med betaling. Går det bra?

Husleie skal være innbetalt og registrert på vår konto innen den 1. hver måned. Om betaling kommer senere enn dette, vil det påløpe forsinkelsesrenter fra første dag. Etter 20 dager oversendes saken til namsmann, hvor ytterligere gebyrer tilkommer. Prøv derfor alltid å innbetale husleie til rett tid for å unngå fordyrende ekstraomkostninger for deg.

Kontakt oss

  • Normalt er det ikke nødvendig at du som leietager er tilstede. Vennligst bekreft under;
  • Dra og slipp filer her, eller
    Godkjente filtyper: jpg, gif, png.
    Filstørrelse: maks 2MB